zobraziť len:
Názov

Typ

Hodnota / predpokladaná hodnota

Publikované

Vyhlásené / uzavreté

Popis

Zmluva o dielo na stavebné práceZmluva151333,61 €4.1.2023 vykonanie časti diela s názvom : Chodník Kopčany, Bratislavská ulica - III. etapa
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. ZML.2007/0100329Zmluva19,91 €5.1.2023 uhradené nájomné za hrobové miesto
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2023/0100001Zmluva19,91 €9.1.2023 uhradené nájomné za hrobové miesto
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. ZML.2007/0100599Zmluva19,91 €13.1.2023 uhradené nájomné za hrobové miesto
Dodatok č.2 k Zmluve za hrobové miesto č.ZML.2007/0100073Zmluva0 €17.1.2023 uhradené za hrobové miesto č. ZML.2007/0100073
Dodatok č.1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. ZML.2007/0100359Zmluva19,91 €20.1.2023 uhradené nájomné za hrobové miesto
Dohoda č.22/07/012/6Zmluva0 €20.1.2023 Výkon práce formou menších obecných služieb v rozsahu 20 hodín týždenne
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/0100005Zmluva9,96 €27.1.2023 uhradené nájomné za hrobové miesto
Zmluva o poskytovaní služiebZmluva0 €27.1.2023 zabezpečenie úloh vyplývajúcich so zák. o civilnej ochrane obyvateľstva
Dodatok č.2 k zmluve o nájme hrobového miesta č. ZML.2018/0100953Zmluva9,96 €31.1.2023 uhradené nájomné za hrobové miesto
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. ZML.2007/0100425Zmluva19,91 €2.2.2023 uhradené nájomné za hrobové miesto
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. ZML.2007/0100293Zmluva9,96 €2.2.2023 uhradené nájomné za hrobové miesto
Zmluva o vykonaní preložky elektrického zariadeniaZmluva0 €2.2.2023 vykonanie preložky zariadenia distribučnej sústavy
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. ZML.2007/0100076Zmluva9,96 €8.2.2023 uhradené nájomné za hrobové miesto
Dodatok č.6 ku zmluve č. A/1019/12/2008Zmluva960 €9.2.2023 Zmluva o aktualizácii ročné poplatky : Evidencia obyvateľstva 126,-€,Dane 174,-€,odpady 114,-e Účtovníctvo 174,-€, Pokladňa 114,-€, Majetok 114,-€ a GIS Cintorín 144,-€
Dodatok č.1 ku zmluve č. tz2018-05-22vs3Zmluva174 €9.2.2023 ročný poplatok za Registratúru 174,-€
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. ZML.2007/0100683Zmluva19,91 €10.2.2023 uhradené nájomné za hrobové miesto
Zmluva o zaezpečení bezplatnej odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie v SeniciZmluva0 €24.2.2023 Zabezpečenie odbornej praxe
Zmluva o nájme nebytových priestorovZmluva199,2 €24.2.2023 Prenájom nebytového priestoru "Zdravotné stredisko"
Dohoda č. 23/07/054/23Zmluva10221,12 €28.2.2023 poskytnutie finančného príspevku "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie "Opatrenie č.3
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. ZML.2007/0100612Zmluva19,91 €20.3.2023 uhradené nájomné za hrobové miesto
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZmluva0 €24.3.2023 pripojenie Masarykova p.č. 3526/S002,- 908 48 Kopčany
© 2011 - 2023 Little Big Solutions, s.r.o. & obec Kopčany. All rights reserved. Administrácia