zobraziť len:
Názov

Typ

Hodnota / predpokladaná hodnota

Publikované

Vyhlásené / uzavreté

Popis

Kúpna zmluva č.00756/2021-PKZ-K40106/21.00Zmluva228640,9 €3.1.2022 predaj pozemkov vo výmere 9109 m2
Zmluva o dodávke plynu 2/2022Zmluva0 €17.1.2022 zmluva o dodávke plynu 6303021556
Kúpna zmluva 3/2022Zmluva1577 €25.1.2022 predaj nehnuteľnosti LV č. 1464 parcely "C" 16/4 výmera 203m2 a 16/5 výmera 272m2 záhrada
Dohoda č. 22/07/054/2Zmluva0 €26.1.2022 poskytnutie finančného príspevku - Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písme. a. č. 5/2004
Zmluva o pripojení odberného miesta 5/2022Zmluva0 €7.2.2022 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia - Kollárova č. 316, 908 48 Kopčany
Zmluva o združenej dodávke elektriny 6/2022Zmluva0 €9.2.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny - Kollárova č.316, 908 48 Kopčany
objednávky č. 20220001 - 20220004Objednávka0 €14.2.2022 
Zmluva o dielo 7/2022Zmluva0 €22.2.2022 zabezpečovať,udržiavať a riadiť požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti
objednávky č. 20220005 - 20220007 Objednávka0 €11.3.2022 
objednávky č. 20220008 - 20220011Objednávka0 €17.3.2022 
objednávka č. 20220011AObjednávka0 €18.3.2022 
Zmluva o poskytnutí IR ÚPVES registratúra 9/2022Zmluva120 €22.3.2022 Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra MŠ
Zmluva o aktualizácii programov 8/2022Zmluva95 €22.3.2022 Aktualizácia programov
Dodatok č.1 k zmluve o dielo 10/2022Zmluva376315,85 €25.3.2022 predmetom dodatku cena diela
objednávky č. 20220012 - 20220012BObjednávka0 €4.4.2022 
Kúpna zmluva 11/2022Zmluva340 €7.4.2022 Kúpa podprné body elektrického vedenia nízkeho napätia
Zmluva o odbere biomasy 19/2022Zmluva0 €20.4.2022 je odber, preprava a zhodnocovanie kódom R12 ( drvenie odpadu)
Nájomná zmluva 20/2022Zmluva1 €20.4.2022 užívanie predmetu nájmu nájomcom pre výstavbu objektu Kačenáreň Kopčany
objednávky č. 20220013 - 20220017Objednávka0 €21.4.2022 
Kúpna zmluva 21/2022Zmluva0 €25.4.2022 predmetom prevodu sú časti pozemkov v bode I.
Zmluva č. 322 0135Zmluva3000 €4.5.2022 poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
Mandátna zmluvaZmluva934,47 €11.5.2022 Mandátna zmluva
Zmluva o zriadení vecných bremienZmluva0 €13.5.2022 Zmluva o zriadení vecných bremien
Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxeZmluva0 €23.5.2022 Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe
objednávky č. 20220018 - 20220022Objednávka0 €27.5.2022 
Zmluva o spolupráciZmluva0 €2.6.2022 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podijatia
objednávky č. 20220023 - 20220025Objednávka0 €15.6.2022 
Darovacia zmluva 27/2022Zmluva0 €17.6.2022 darovanie tabletových počítačov Samsung Galaxy
Zmluva o spolupráci 28/2022Zmluva0 €22.6.2022 zmluva o spolupráci uprravujúcich podmienky spolupráce medzi zmluvnými stranami s cieľom poskytovania energetických služieb na dosiahnutie úspory nákladov
© 2011 - 2022 Little Big Solutions, s.r.o. & obec Kopčany. All rights reserved. Administrácia